Turbot

Scophthalmus maximus

Lewa strona ciała ubarwiona jest brunatnie, strona pozbawiona oczu jest biała.